Športujeme s podporou Bratislavského samosprávneho kraja!

Dunajský Maratón 3.10

z Orthu do Bratislavy (29,6 km) hromadný štart  o 11.00 hod.

alebo

z Hainburgu do Bratislavy (10,8 km) hromadný štart  o 11.45 hod.

DSC_9061.JPG

 

Kategórie: muži, ženy, juniori, žiaci, veteráni, turisti

Prihlášky: najneskôr do27. Septembra 2010 na adresu: vojtech.potocny@fmph.uniba.sk

štartovné: 5 €, platí sa na porade / doteraz sa neplatilo a príspevok bol dobrovoľný…

Program maratónu – Sobota 3.10.

10.00 porada vedúcich družstiev
11.00     I. Hromadný štart na ľavom brehu Dunaja v zátoke pri Orthe.

V Hainburgu na pravom brehu Dunaja sa stopuje medzičas a je tam povinný prejazd navádzacou bránkou pri bývalej colnici. Nie je nutné zastaviť, ale kto chce môže sa občerstviť.

11.45     II. Hromadný štart v Hainburgu na pravom brehu Dunaja (štart na skrátenej trati, dopo–ručené pre žiakov a turistov).

Cieľ je na riečnom kilometri 1871,5 v Karloveskej zátoke, pri lodenici TATRAN pre všetky zúčastnené kategórie.

14.00 Vyhlasovanie výsledkov  a občerstvenie

DSC_9094.JPG

Kilometráž trate:

1902,3     Orth an der Donau
1883,5     Hainburg
1880,2     Devín
1871,5     Karloveská zátoka – Cieľ

Záchranné vesty sú povinné.
Každý účastník štartuje na vlastné  nebezpečenstvo. Usporiadateľ a usporiadajúci klub nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy, nehody alebo iné škody. Budeme veľmi radi ak prijmete naše pozvanie a ako aktívni účastníci prispejete k úspešnému priebehu tohto podujatia.

Dunaj