Športujeme s podporou Bratislavského samosprávneho kraja!

Medzinárodná turistická regata vodákov 2010

Usporiadateľ            : Klub dunajských vodákov – matematikov,
fyzikov a informatikov Bratislava
Dátum pretekov       : sobota 21. 8. 2010
Miesto pretekov       : Karlova Ves – Devín – Hainburg – Devín – Dev.
N. Ves – Karlova Ves
Popis tratí               : Rieky Dunaj a Morava (cca 40 km)

Činovníci pretekov   : Vojtech Potočný – riaditeľ pretekov
Boris Kružliak    – hlavný rozhodca

Prihlášky                 : do piatku 13. 8. 2010 na adresu:
vojtech.potocny@fmph.uniba.sk
Prezentácia             : 21. 8. 2010 o 8:00 hod. v Lodenici KDV-MFI BA

Štart                       :  Hromadný štart  je o 8:30 hod.

Vyhlásenie výsledkov: pol hodinu po dojazde poslednej lode do cieľa pretekov
Ceny                       : 1. – 3. miesto vecné ceny

Poznámky               :

> Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmenu trate v deň pretekov
> Plávacie vesty sú povinné
> Občerstvenie počas pretekov a v cieli bude zabezpečené
> Pravý breh riek Moravy a Dunaja je Rakúsko. Vystúpiť tam možno iba v čase krajnej núdze
> Pravidlá jazdy na Dunaji budú oznámené na štarte. Zákaz jazdiť v “srku”  veľkých lodí!!!

Boris Kružliak                                   Vojtech Potočný
hlavný rozhodca                                  riaditeľ pretekov