Športujeme s podporou Bratislavského samosprávneho kraja!

Dunajský vodácky quatriatlon

(plávanie, cyklistika, kanoistika, beh)

Propozície:

Usporiadateľ : Klub dunajských vodákov – MFI Bratislava
Dátum pretekov : sobota 23. 10. 2010
Miesto pretekov : Karlova Ves – Devínska Nová Ves – Petržalka

Popis tratí :

1. plávanie (1500 m) – Plaváreň Lafranconi
+ povinná pauza 10 minút
2. na bicykli (25 km) – Karl. Ves – Dev. N. Ves – Dev. Jazero – Dev. N. Ves
3. na kajaku (15 km po prúde) – Dev. N. Ves – Karl. zátoka
4. behom (6 km) – Karl. zátoka – Most Lafranconi – Nový Most – PKO – Karl. zátoka

Činovníci pretekov:

Vojtech Potočný – riaditeľ pretekov
Boris Kružliak – hlavný rozhodca
Martin Potočný – hlavný organizátor

Prihlášky : do podelka 18. 10. 2010

na adresu: potocny@gmail.com
Prezentácia : 23. 10 2010 o 7:40 hod. na brehu Dunaja pod plavárňou (250 m dole prúdom od mostu Lafranconi, lode naviazať v piatok večer)

Štartovné popl.: členovia KDV – MFI BA bez popl., ostatní 10.- eur

Štartujúci musí spĺňať nasledovné podmienky :

– technická zručnosť vo všetkých 4 súťažných športoch
– dostatočná kondičná pripravenosť
– lekárska prehliadka, najviac rok stará

Štart : Hromadný štart plávania je o 8:10

Vyhlásenie výsledkov: pol hodinu po dobehnutí posledného pretekára
Ceny : 1.- 3. miesto vecné ceny

Poznámky:

– Do celkového výsledku pretekov sa počíta čas od štartu plávania po dobehnutie do cieľa
– Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tratí DVQ v deň pretekov
– Plávacie vesty na vode a reflexné vesty pri jazde na bicykloch sú povinné
– Pri každej výmene bude k dispozícii občerstvenie
– Prepravu kajakov do Dev.N.Vsi a bicyklov naspäť zabezpečí organizátor
– Pravý breh riek Moravy a Dunaja je Rakúsko. Vystúpiť tam možno iba v čase krajnej núdze
– Pravidlá jazdy na Dunaji budú oznámené na štarte. Zákaz jazdiť v “srku” veľkých lodí!!!