Športujeme s podporou Bratislavského samosprávneho kraja!

ROZPIS PRETEKOV č. 20

Ročník, názov pretekov             :  7. a 8. SLP v slalome; 5. SLP v zjazde a šprinte  M-SR v slalome družstiev

                                                               55. ročník Žilinských slalomov, zjazdov a šprintov

Organizátor                                    :   Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode.

Usporiadateľ                                  :   Žilinský klub vodákov Žilina                                            

Dátum pretekov                           :   19.-20.9.2009  

Miesto a popis trate                   :   Slalom – Areál vodných športov – pod Dubňom WW 1-2

                                                                Šprint – Areál vodných športov – pod Dubňom  WW 1-2  450m                              

                                                                Zjazd – Areál vodných športov – pod Dubňom  WW 1-2   3km

Činovníci pretekov                                       

Riaditeľ pretekov                        :   Ing. Klačko Peter          

Hlavný rozhodca                          :   Máleková Alžbeta

Zástupca HR                                   :   Minčík Peter

Prihlášky                                         :   Na predpísaných tlačivách do 12.9.2009

Na adresu                                       :  Žilinský klub vodákov Žilina, Minčolská 2, 01008  Žilina  mobil:0905974085   e-mail: zkvzilina@szm.sk

Zostavenie štartovej listiny    :   ŽKV lodenica 17.9.2009 o16 00hod

Vklady                                              :   Podľa Pravidiel a Smerníc 2009, úhrada pred poradou vedúcich

                                                                oddielov v kancelárii pretekov

Rozhodcovia                                  :   Podľa Pravidiel a Smerníc 2009

Kategórie                                        :   Všetky individuálne                                                              

Ubytovanie a stravovanie        :  usporiadateľ nezabezpečuje                   

Podmienka účasti                        :   Podľa Pravidiel a Smerníc 2009.

Bezpečnostné predpisy            :   Podľa Pravidiel a Smerníc 2009.

Informácie                                      :   Alexander Simon mobil: 0905974085

                                                                Peter Klačko mobil: 0903196054

Ceny                                                  :   1.- 3. miesto SLP slalom dvoj kombinácia OH body

                                                                1.- 3. miesto SLP zjazd a šprint dvoj kombinácia OH bod           

                                                                M-SR družstiev v slalome diplomy a medaile

Druh a bodovanie                        :   Vybrané preteky v slalome, Pravidlá T-6 stupnica A.

                                                                Vybrané preteku v zjazde a šprinte, Pravidlá T-6 stupnica A.

 

Program pretekov                      

Program M-SR družstiev v slalome bude spresnený na porade  vedúcich a činovníkov dňa 19.09.2009

 

Sobota 19.09.2009       08:30         porada činovníkov, výdaj št. čísiel pre slalom a šprint v lodenici pod Dubňom

                                            08:45         porada rozhodcov        

                                            09:15         predjazda a schválenie trate

                                            10:00         štart 7. SLP v sl. po skupinách C1, K1Ž 1. a 2. jazda, C2, K1M 1. a 2. jazda

                                            1 hod po skončení slalomu štart 5. SLP v šprinte v poradí C2, K1M, K1Ž, C1 1. a 2. jazda

 

Nedeľa 20.09.2009       08:30         porada činovníkov

                                            08:45         porada rozhodcov        

                                            09:15         predjazda a schválenie trate   

                                            10:00         štart 8. SLP v slalome po skupinách C1, K1Ž 1. a 2. jazda, C2, K1M 1. a 2. jazda

1 hodinu po skončení slalomu štart 5. SLP v zjazde v poradí C2, K1M, K1Ž, C1

                                                                              – biokoridor úsek od VDŽ po AVŠ pod Dubňom

30 min po ukončení slalomu odovzdanie štartovných čísiel  v kancelárií preteku

60 min. po ukončení zjazdu vyhlásenie výsledkov 

 

Záverečné ustanovenie            :  Preteká sa podľa Pravidiel a Smerníc 2009 a tohto rozpisu.                                                      

Tento rozpis bol schválený  na návrh komisie súťaží VV SZKDV  dňa 11.2.2009.

 

                                                                                                                                             Ing. Peter Klačko v.r.

                                                                                                                                             Riaditeľ pretekov