Športujeme s podporou Bratislavského samosprávneho kraja!

Teen Cup Bratislava

Teen Cup Bratislava – Slovakia 2010, Medzinárodné preteky mládeže

Organizátor:

Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode

Usporiadateľ :

Klub dunajských vodákov – MFI Bratislava

Dátum pretekov:

26. – 27. 6. 2010

Miesto a popis trate :

Areál Divoká voda Čunovo, WW 2 – 3, 300 m, 2O brán (8 protiprúdnych), výška hladiny 95 cm

Činovníci pretekov

Riaditeľ pretekov: Martin Potočný
Hlavný rozhodca: Illeková Emília
Zástupca HR: Illek Branko
Prihlášky : Na predpísaných tlačivách do 15. 6. 2010
Na adresu : Mária Potočná, Repašského 6, 841 02 Bratislava 42
e-mail: mpotocna(at)gmail.com
Zostavenie štartovej listiny : 22. 6. 2010 o 18.00 v lodenici KDV – MFI BA
Vklady: 10.- € za loď a pretekára na celé preteky, úhrada pred poradou.
Rozhodcovia: Podľa Pravidiel a Smerníc 2010
Kategórie: Všetky individuálne. 13 – 14 roční žiaci, 15 – 16 ročný dorast
Ubytovanie a stravovanie : Usporiadateľ nezabezpečuje. Možnosť stanovania v Areáli DV
Podmienka účasti : Podľa Pravidiel a Smerníc 2010
Bezpečnostné predpisy: Podľa Pravidiel a Smerníc 2010
Informácie: Martin Potočný, e-mail:potocny(at)gmail.com, tel:+421949660492
Ceny: 1. – 3. miesto vecné ceny pre žiakov 13–14 r. a dorastu 15–16 r.
Druh a bodovanie: Podľa Pravidiel T-6 stupnica

Program pretekov

22. 6. – 25. 6. 2010

Tréningový kemp v Areáli Divoká voda Čunovo

Piatok 25. 6. 2010

 
  17:00 Ukončenie tréningov a stavba trate pre TCS 2010
  19:00 Porada vedúcich družstiev

Sobota 26. 6. 2010

 
  08:00 Výdaj štart. čísel, záloha za čísla, kontrola roku narodenia.
  08:30 Porada rozhodcov
  09:00 Predjazda a schválenie trate
  10:00 Štart slalomu 1. a 2. jazdy v skupinách
  30 min. po skončení pretekov stavba trate pre semifinále a finále

Nedeľa 27. 6. 2010

 
  08:30 Porada rozhodcov
  09:00 Predjazda a schválenie trate pre semifinále a finále
  10:00 Štart semifinále a finále
  1hod. po skončení pretekov Vyhlásenie výsledkov. Odovzdávanie štartových čísel v kancelárii pretekov do 20 min. po skončení pretekov v kancelárii pretekov

Záverečné ustanovenie

Preteká sa podľa Pravidiel a Smerníc 2010 a tohto rozpisu.

Martin Potočný, v. r.

Riaditeľ pretekov