Športujeme s podporou Bratislavského samosprávneho kraja!

Vodácky duatlon – tam na bicykli, späť po vode

Pridajte sa k nám,
na bicykloch z Karlovky do Devínskej Novej Vsi a späť do Karlovky na kajakoch.

Propozície

9:40 Pristavený nákladiak/príves na cyklistickom chodníku na odvoz lodí do Devínskej Novej Vsi.
10:10 Štart na cyklistickom chodníku pred modrým Hangárom.

Dátum pretekov       : 6. 11. 2010
Miesto pretekov       : Karlova Ves – Devínska Nová Ves a späť
Popis tratí               : Tam – na bicykloch z Karlovej Vsi po Devínskej ceste okolo Devínskeho jazera a späť do Devínskej Novej Vsi k Morave.
Späť– na kajakoch alebo kanoe z Devínskej Novej Vsi po Morave a Dunaji k pontónu Tatranu.

Činovníci pretekov    : Vojtech Potočný – riaditeľ pretekov
Boris Kružliak    – hlavný rozhodca

Prihlášky                 : do 3. 11. 2010 na adresu: vojtech.potocny@fmph.uniba.sk
Prezentácia             : 6. 11. 2010 o 9.30 hod. v Lodenici KDV-MFI BA
(nakladanie lodí – hangár lodenice na cyklist. chodníku)
Vklady                    : členovia KDV – MFI BA bez vkladov, nečlenovia 5.- eur za osobu

Štart                       :  Hromadný štart na bicykloch je 6. 11. 2010 z parkoviska pri zátoke
a to 10 min. za autom s loďami
Vyhlásenie výsledkov: 1 hodinu po dojazde poslednej lode do cieľa pretekov
Ceny                       : 1. – 3. miesto vecné ceny

Poznámky               :

  • Do celkového výsledku pretekov sa počíta ubehnutý čas od štartu bicyklov po dojazd lodí do cieľa
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tratí DVD v deň pretekov
  • Plávacie vesty na vode sú povinné, reflexné vesty pri jazde na bicykloch doporučené
  • Na mieste obrátky v DNV (pri výmene bicyklov za lode) bude k dispozícii čaj, v cieli DVD guláš
  • Nakladanie bicyklov na dopravný prostriedok v DNV zabezpečí organizátor
  • Pravý breh riek Moravy a Dunaja je Rakúsko. Vystúpiť na breh možno iba v čase krajnej núdze
  • Pravidlá jazdy na Dunaji budú oznámené na štarte. Zákaz jazdiť v “srku” veľkých lodí!!!