Športujeme s podporou Bratislavského samosprávneho kraja!

Termíny 2015

č. 1 – Bratislavský vodácky maratón (UKBA)č. 2 – Žilinské zjazdy (SOKŽA)č. 3 – 1. SLP zj. a špr., VP zj a špr., 1. NP v zj. a špr. (TUZV)

č. 4 – Medzinárodné liptovské slalomy, ICF ranking (KTKLM)

č. 5 – Žilinské slalomy a zjazdy – 1. a 2. SLP sl., 2. SLP zj. a špr., 2. NP zj. a špr. (ŽKVŽA)

č. 6 – MTS, 1.a 2. NP do RD seniori (KTKLM)

č. 7 – Bratislava Open 2015, ICF Ranking, MSR v sl., 3. a 4. SLP sl, 3., 4. a 5. NP seniorov sl, 1. a 2. NP J a U23 sl. (ŠKPBA)

č. 8 – MSR zj. a špr. seniorov a dorastu, 3. SLP zj.a špr., 3. NP do RD a RDJ (KTKLM)

č. 9 – Majstrovstvá Bratislavy žiakov sl. a špr., Náborové a VP sl. a špr. (UKBA)

č. 10 – MSR dorastu v slalome, 5. a 6. SLP slalome, 3. ,4. a 5.NP Jun. a U23 v slalome , 4.SLP v zjazde a šprinte (KTKLM)

č. 11 – 1. a 2. SLP žiakov v slalome, 1. SLP žiakov v zjazde a šprinte, VP v slalome a zjazde (TUZV)

č. 12 – Košický pohár, 3. a 4.SLP žiakov vo vodnom slalome a 2.SLP žiakov v zjazde a šprinte (UVLKO)

č. 13 – Young Danubia Cup 2015 (UKBA)

č. 15 – ECA Junior Cup (ŠKPBA)

č. 16 – 5. a 6. SLP žiakov sl., 3. SLP žiakov zj, šp, VP sl., zj. a špr., 45. ročník Žiackej olympiády (KTKLM)

č. 17 – 7. a 8. SLP žiakov v slalome, 4. SLP žiakov v zjazde a šprinte, verejné preteky v slalome, zjazde a šprinte (ŠKPDK)

č. 18 – MSR žiakov v slalome zjazde a šprinte; 9. a 10. SLPž v slalome, 5. SLPž v zjazde a šprinte; VP (ŽKVŽA)

č. 19 – 7. a 8. SLP v slalome, 5. SLP v zjazde (ŠKPDK)

č. 20 – Securiton Cup žiakov 2015 v slalome, šprinte a zjazde, Náborové a VP v slalome, šprinte a zjazde (UKBA)

č. 21 – Košické preteky mládeže (UVLKO)

č. 22 – Slalom na rozlúčku, VP v slalome (KTKLM)

č. 23 – Dunajský vodácky maratón (UKBA)